گروه
ساختمان های پارسیان
هومن چنگیزپو

او مالک و موسس گروه ساختمانی پارسیان است و جزو سازنده گان بنام ایران محسوب می شود. هومن چنگیزپو تا به امروز، نزدیک به یک میلیون و 500 هزار متر بنای لوکس در ایران احداث کرده است و در حال حاضر بیش از 300 هزار متر پروژه در دست احداث دارد.

آخرین سمینار ها

کیش

شیراز

تبریز

حامیان همیشگی ما
آخرین مقالات بلاگ